l
Buurt- en Speeltuinvereniging Buitenvree Coevorden

Organisatie

De BSV Buitenvree heeft tot doelstelling, het intact houden van de speeltuin, en het organiseren van evenementen die bijdragen tot saamhorigheid in de hele woonwijk Buitenvree in Coevorden.

Het huidige bestuur bestaat uit:

Voorzitter(s):        Kim Steenwijk Snoek en Christien Schuldink
Secretaris:            Vacature
Penningmeester: Nanette Nicolai

Evenementen:     Theo Blauw en Cor Hogenberg
Fotograaf:           Remy Snippe

U kunt communiceren met het bestuur via het mailadres buitenvree@gmail.com, of via het contactformulier van deze site.

Ook is het natuurlijk mogelijk om ons te volgen via Facebook, of Instagram.

Zij worden v.w.b. de evenementen ondersteunt door een groep enthousiaste vrijwilligers.

Ook voor het onderhouden van de speeltuin heeft het bestuur de hulp van een groep vrijwilligers.

Mocht u zich ook geroepen voelen, om iets voor de buurtvereniging te willen doen, meldt u zich dan even via het contact formulier.
Een bestuurslid neemt dan z.s.m. contact met u op. 

Lidmaatschap

Onze leden zijn afkomstig uit alle geledingen van de samenleving, maar worden allemaal gedreven door enthousiasme voor het welbevinden van onze kinderen, en onze woonwijk.
Ontdek wie we zijn, en wat we doen in onze fotogalerij en word zelf lid!

CONTRIBUTIE

Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december van het kalenderjaar

De contributie voor 2023 zijn vastgesteld.

Vanaf 1 januari 2023 gelden de volgende bedragen.

€ 15,00 per adres (voor elke vorm van een gezin)


E-mailen
LinkedIn